Услуги

Фирмата се занимава с инженерингова дейност в смисъла на изграждане на контролни системи - автоматизиране на нови или съществуващи машини, линии, съоръжения и др. Част от направленията:

  • Изграждане на контролна и управляваща екипировка
  • Визуализaция и следене на параметри и запис на данни в бази на носители (напр. дневни стойности на налягане)
  • Изграждане на индустриални мрежи

Другата дейност на фирмата е конструиране и производство на нестандартни технологични машини по задание на клиента. Примерни направления:

  • Монтажни автомати за различни типове детайли по задание на клиента
  • Ориентиращи устройства
  • Разплитане, ориентиране и подаване на пружини.
  • Окачествяване и ориентиране на детайли с ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ.
  • Винтоориентиране и винтоподаване в монтажна позиция
  • Опаковъчна техника
  • Нестандартни технологични машини

За повече информация относно машините, посетете нашата основна страница:
www.kms-e.com - автоматизация